Opera Supervisor Password reset

Tài khoản quản trị có hiệu lực cao nhất trên Opera PMS là supervisor. Chẳng may nó bị locked do bạn nhập sai nhiều lần, hoặc lâu ngày bạn bị quên password. Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn bạn reset lại nó. Chuẩn bị Bạn cần chuẩn bị các yêu …

Read moreOpera Supervisor Password reset

Opera Encryption Key Change – Thay đổi mã khóa dữ liệu trên Opera

Đối với hệ thống phầm mềm khách sạn, có 3 phần mềm sử dụng và lưu trữ dữ liệu thẻ thanh toán của khách hàng gồm: Opera PMS, POS và Spa soft. Trong đó, Opera PMS sử dụng và lưu trữ dữ liệu thẻ nhiều nhất và thường xuyên nhất. …

Read moreOpera Encryption Key Change – Thay đổi mã khóa dữ liệu trên Opera