Lỗi Opera report: There is a problem with Adobe Acrobat/Reader (1:1)

Phần mềm Opera PMS không thể xuất được báo cáo và xuất hiện lỗi “There is a problem with Adobe Acrobat/Reader. If it is running, please exit and try again. (1:1)”. Bạn đã tìm đủ mọi cách mà vẫn chưa fix được? Nguyên nhân Cửa sổ Opera report thực ra …

Read moreLỗi Opera report: There is a problem with Adobe Acrobat/Reader (1:1)