Giới thiệu về ITIL 4

Nếu bạn là một quản lý công nghệ thông tin, có lẽ bạn đã ít nhiều nghe nói về ITIL. Vậy nó là gì? Sao chúng ta lại cần nó? Và áp dụng nó như thế nào? Tôi sẽ trả lời những câu hỏi này theo cách đơn giản nhất …

Read moreGiới thiệu về ITIL 4

[Phần 1] IT Audit – Tổng quan

IT Audit (trước đây còn gọi là EDP audits – electronic data processing audits) là kiểm tra và đánh giá hạ tầng (infastructure), chính sách (policies), hoạt động (operations) về mặt công nghệ thông tin của một tổ chức hay doanh nghiệp. IT Audit xác định liệu các kiểm soát …

Read more[Phần 1] IT Audit – Tổng quan