Cấu hình Encoder hệ thống Vingcard

Bên cạnh ổ khóa, phần mềm Visionline, thì một thành phần không thể thiếu của Vingcard chính là Encoder. Tuy nhiên, muốn sử dụng Encoder đòi hỏi IT phải cấu hình chuẩn xác.

Cài đặt Driver

Encoder là một thiết bị chuyên dụng, và cần được cài đặt driver riêng thì mới có thể giao tiếp với hệ điều hành Windows. Bạn phải xin driver từ hãng để cài đặt nó. Các bước cài như sau:

  • Tháo tất cả các dây cáp nguồn, dây mạng khỏi Encoder. Chỉ dùng duy nhất cáp USB để kết nối Encoder và PC.
  • Cài đặt USB driver cho Encoder theo bộ cài mà hãng cung cấp, thông thường nó nằm trong thư mục USBXpress Driver v3.

Cấu hình Encoder

Tiếp tục chỉ dùng duy nhất cáp USB để kết nối Encoder và PC. Chạy file RFIDEncoderConfig trong folder RFID Encoder Configuration Utility hoặc RFID Encoder Configuration Utility tùy theo bộ cài hãng cung cấp.

Bước 1: Chọn Start để bắt đầu cấu hình

Bước 2: Chọn Get config, sẽ xuất hiện các thông tin sau

  • Lưu ý rằng trong mục IP setup, bạn có thể cài đặt địa chỉ IP của Encoder là IP tĩnh hoặc IP động tùy theo yêu cầu của khách sạn. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của tôi, bạn nên dùng IP tĩnh và đánh dấu lại địa chỉ này để dễ quản lý về sau. Đồng thời lưu ý nhập chính xác địa chỉ default gateway và subnet mask.
  • Trong phần Connection Setup gồm những thiết lập để Encoder kết nối đến Visionline Server. Các tham số cụ thể là:
- Announcement broadcast: Tích vào Checkbox để Encoder tự động tìm kiếm Visionline Server. 
- Server IP: địa chỉ Visionline Server
- Server port: mặc định 7799
- KDE port: mặc định 3001 
  • Trong phần Misc Settings bạn hãy để trông tất cả các lựa chọn nhé

Bước 3: Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin, bạn chọn Set config để xác nhận cài đặt và sẽ nhận được t hông báo như sau

Bước 4: Tháo USB cáp ra, cắm lại dây cáp nguồn và Ethernet vào Encoder và sử dụng

Kết luận

Trên đây là các bước cấu hình Encoder của hệ thống Vingcard. Thật đơn giản phải không nào? Bạn lưu ý nếu cấu hình sai hoặc các bước thao tác không chính xác, bạn hãy bắt đầu lại bước số 2 và làm theo trình tự nhé.

Chúc bạn thành công!

Leave a Comment