Lỗi Opera report: There is a problem with Adobe Acrobat/Reader (1:1)

Phần mềm Opera PMS không thể xuất được báo cáo và xuất hiện lỗi “There is a problem with Adobe Acrobat/Reader. If it is running, please exit and try again. (1:1)”. Bạn đã tìm đủ mọi cách mà vẫn chưa fix được?

Nguyên nhân

Cửa sổ Opera report thực ra là một dang PDF viewer chạy trên trình duyệt Internet Explorer. Do đó, lỗi này chính là từ phần mềm Adobe Reader chứ không phải từ phía Opera. Nguyên nhân có thể do Adobe Reader vừa mới được cập nhật bản mới (Acrobat Reader DC) hoặc quá trình cập nhật bị thất bại.

Sửa lỗi

Cách 1: Vô hiệu hóa dịch vụ update của phần mềm Adobe Reader –> khởi động lại máy tính

Cách 2: Reset chức năng Display PDF In Browser

  • Trên phần mềm Acrobat / Reader, chọn Edit –> Preferences –> Internet
  • Bỏ chọn Display PDF in Browser
  • Mở lại Opera report

Cách 3: Chọn lại defaut PDF Handler

  • Trên Acrobat/Reader, chọn Edit –> References –> General
  • Chọn lại Default PDF Handler

Kết luận

Với 3 cách trên, tôi tin rằng lỗi sẽ được fix. Nếu bạn gặp khó khăn, vui lòng comment ở bên dưới, tôi sẽ hỗ trợ giúp bạn.

Leave a Comment