Sử dụng Simple Report trong Opera PMS

Opera PMS là phần mềm rất mạnh về hệ thống báo cáo (report) bao gồm rất nhiều mẫu báo cáo được tích hợp sẵn gọi là standard report. Những mẫu báo cáo này đủ đáp ứng hầu hết các nhu cầu của người dùng. Tuy nhiên, Opera vẫn có tính năng hỗ trợ người dùng tự tạo báo cáo theo ý muốn mình.

Yêu cầu và lưu ý

  • Bạn cần có tài khoản Opera đủ quyền truy cập Configuration –> Report, hoặc có thể sử dụng tài khoản Supervisor
  • Tất cả các thao tác report setup, đặc biệt là edit, delete phải hết sức cẩn thận. Tốt nhất không nên đụng vào các report mà không cần dùng đến.
  • Simple report có thể không hoạt động sau mỗi lần nâng cấp phiên bản Opera, bạn cần phải tạo lại nó.

Hướng dẫn tạo simple report xuất ra địa chỉ email của khách

Để dễ hình dung, tốt nhất chúng ta sẽ thực hành tạo một mẫu simple report xuất ra địa chỉ email của khách. Mẫu report này sẽ gồm 3 cột:

  • Arrival date: ngày khách đến
  • Guest full name: tên đầy đủ của khách
  • Email: địa chỉ email của khách

Bước 1

Đăng nhập vào OPERA PMS và chọn Miscellaneous/Setup/Configuration hoặc vào thẳng Configuration

Bước 2

Chọn Setup/Report Setup/Reports

Bước 3

Chọn New và thực hiện các cài đặt sau

This image has an empty alt attribute; its file name is image-12.png

• Tên của report, ở đây tôi đặt là Future Reservations with Email
• Tick vào Simple Report
• Chọn nhóm thích hợp cho báo cáo, ở đây tôi chọn nhóm Reservations

Bước 4

Chọn nút Customize để tùy chỉnh mẫu báo cáo theo ý bạn, rồi chọn Reservations –> Save

Bước 5

Chọn cột cho báo cáo

Bước 6

Chọn cột cho báo cáo bằng cách nhấp vào một mục trong cửa sổ Available Columns và sau đó dùng nút “>” để đẩy nó sang bên phải. Trong cửa sổ Available Columns có rất nhiều mục để lựa chọn, bạn hãy chọn các mục này theo mục đích của mình. Ở đây tôi chọn 3 mục là: Arrival Date, Guest Full Name, Email

Bước 7

Nếu bạn muốn filter báo cáo theo các đầu vào, hãy chọn nút Filter để chọn các trường mong muốn trong các Available Columns, sau đó thêm toán tử logic để kiểm soát bộ lọc đó rồi chọn Save.

Ví dụ ở đây tôi lọc theo ngày đến, ở giữa (between) khoảng thời gian đầu vào.

Bước 8

Chọn nút Preview để xem trước kết quả báo cáo. Sau khi xem, bạn có thể quay lại để chỉnh sửa lại báo cáo nếu nó vẫn chưa vừa ý mình.

Bước 9

Bây giờ, bạn có thể quay lại cửa sổ PMS –> Miscellaneous/Reports để sử dụng mẫu báo cáo vừa tạo rồi nhé.

Kết luận

Simple report phải nói là tính năng “vi diệu” của Opera PMS mà không một cao thủ Opera nào có thể bỏ qua nó được. Với bài viết này, tôi đã hướng dẫn bạn thực hành tạo một simple report trích xuất email của khách. Đó là nền tảng cho bạn thỏa chí sáng tạo với những report khác.

Chúc bạn thành công!

Leave a Comment