Các phiên bản Micros POS

Bạn là nhân viên khách sạn, hẳn đã từng được nghe hoặc làm việc với Micros POS – một giải pháp phần mềm nổi tiếng phục vụ hoạt động của các nhà hàng và điểm bán lẻ. Nếu bạn từng làm nhiều khách sạn khác nhau, hẳn bạn sẽ có thắc mắc, sao cùng là Micros POS mà sao mỗi nơi một khác?

Cắt nghĩa cái tên Oracle MICROS Simphony

Nếu bạn để ý, thì các phần mềm nổi tiếng trong ngành khách sạn như Opera, Micros đều đã được đổi tên, thêm vào chữ “Oracle”. Thực ra, cha đẻ của phần mềm Opera và Micros là hãng Micros. Nhưng đến tháng 6/2014, gã khổng lồ công nghệ Oracle đã mua lại Micros và Oracle trở thành chủ sở hữu các phần mềm này. Từ đó, tất cả các phần mềm trước đây của Micros đều được thêm vào chữ “Oracle” ở phía trước.

Tên đầy đủ của phần mềm Simphony là: Oracle MICROS Simphony

Các phiên bản của Simphony đã phát hành (tính đến 11/2020)

Simphony ra đời vào

(đang viết)

Leave a Comment