Phân biệt CAPEX và OPEX

Chi phí vốn (CAPEX) và chi phí hoạt động (OPEX) đại diện cho hai loại chi phí trong kinh doanh. Vậy sự khác nhau giữa chúng là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé.

Chi phí vốn (CAPEX) là gì?

CAPEX viết tắt của Capital Expenditure hay Capital Expense, dịch ra là chi phí vốn. CAPEX là quỹ tiền mà doanh nghiệp dành để mua, duy trì, hoặc nâng cấp, cải thiện tài sản cố định như xe cộ, nhà cửa, đất đai, thiết bị. 

CAPEX là phục vụ tất cả các việc, từ sửa chữa nhà xưởng, mua dàn máy mới, hay xây dựng cả một nhà xưởng mới.

Do đó, CAPEX là chi phí đầu tư để thực hiện các dự án mới, mua mới tài sản hoặc chi phí được sử dụng để kéo dài, gia tăng năng lực sản xuất của một tài sản hiện có. Loại hình tài chính này cũng được doanh nghiệp thực hiện để duy trì hoặc tăng phạm vi hoạt động của họ.

Trên phương diện báo cáo kế toán, CAPEX được ghi nhận như một tài sản trong phần “tài sản, nhà máy & thiết bị”. Tuy nhiên, nó cũng được ghi nhận trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong “hoạt động đầu tư “, vì đây là khoản chi tiền mặt cho kỳ kế toán đó.

Chi phí hoạt động (OPEX) là gì?

OPEX viết tắt của Operating expenditure, là chi phí cho một doanh nghiệp để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày. Những ví dụ bao gồm:

  • Thuê mặt bằng, nhà xưởng
  • Tiền điện, nước, mực in…
  • Tiền lương, bảo hiểm cho nhân viên
  • Nghiên cứu & phát triển
  • Thuế tài sản
  • Chuyến đi công tác
  • Chi phí tiếp khách….

Ví dụ nếu doanh nghiệp đầu tư 10 máy in mới, thì nó được đưa vào CAPEX. Nhưng chi phí điện, mực in, giấy in thì sẽ được đưa vào OPEX.

Kết luận

CAPEX là khoản mua hàng hóa có giá trị lớn sẽ được sử dụng trong tương lai. Tuổi thọ của các giao dịch mua này vượt quá thời kỳ kế toán hiện tại mà chúng được mua. Do các chi phí này chỉ có thể được phục hồi theo thời gian thông qua khấu hao, nên các doanh nghiệp thường dành ngân sách cho CAPEX tách biệt với việc chuẩn bị ngân sách hoạt động.

OPEX là các khoản chi cần thiết hàng ngày để duy trì hoạt động kinh doanh. Đây là những chi phí ngắn hạn và được sử dụng hết trong cùng kỳ kế toán mà họ đã mua. Đối với khách sạn, kế toán sẽ đóng sổ hàng tháng, vậy nên những chi phí trong tháng được đưa vào OPEX.

Xây dựng CAPEX IT khách sạn

Hệ thống công nghệ thông tin của Khách sạn bao gồm cơ sở hạ tầng, máy chủ, máy tính, thiết bị, máy in, phần mềm ứng dụng. Để xây dựng được CAPEX, yêu cầu IT Manager phải xác định được tuổi thọ, tình trạng của trang thiết bị, vòng đời của phần mềm, và diễn tiến cũng như xu hướng công nghệ.

Việc nắm bắt, đánh giá những gì đang có, những chỗ cần đầu tư, nâng cấp, thay thế, và sử dụng công nghệ nào, giải pháp nào, là không có công thức chung. Xây dựng một CAPEX tốt chính là “biết tiêu tiền hợp lý và hiệu quả”. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm của IT Manager.

Leave a Comment