Port security trên Switch

Bạn đang có một hệ thống mạng với rất nhiều switch được đặt ở những nơi không an toàn, không được kiểm soát ra/vào. Bạn lo lắng nhỡ có ai đó dùng sợi dây mạng, cắm vào switch để xâm nhập trái phép vào hệ thống mạng của bạn. Điều …

Read morePort security trên Switch