Outlook – An encrypted connection to your mail server is not available

Hôm nay tôi đã gặp lỗi này khi cài đặt Outlook 2016 để kết nối đến tài khoản Exchange. Nó làm tôi mất cả ngày để thử từng cách một. Tôi xin tóm tắt lại một số cách để fix lỗi này:

  • Cách 1: Tạo mới một Outlook profile (xem hướng dẫn)
  • Cách 2: Cài đặt lại bộ Office và khởi động lại máy
  • Cách 3: Xóa khóa AutoDiscover rồi repair lại Office

Tôi đã thất bại cách 1&2, sau đó vô tình tìm thấy cách 3, và cũng  tình cờ phát hiện ra Outlook sử dụng khóa AutoDiscover để lưu các thông tin về địa chỉ server cũng như các link để redirect tới Exchange server. Dù bạn có gỡ rồi cài lại Office, thì khóa này vẫn không bị mất đi (trừ khi dùng các công cụ clean registry). Đó là lý do mà tôi cài đi cài lại Outlook, tạo mới profile vẫn không giải quyết được vấn đề.

Bạn hãy delete khóa này rồi khởi động lại máy tính.

Còn đây là cơ chế hoạt động của Autodiscover (ảnh tôi tìm được trên mạng)

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, có thể tìm kiếm từ khóa Autodiscover và đọc nó trên trang của Microsoft.

Leave a Comment