Phân biệt Data vs Infomation

Chúng ta đã quá quen với các từ như “dữ liệu”, “thông tin”. Nhưng liệu có chắc bạn đã phân biệt được chúng? Dữ liệu và thông tin là những khái niệm tưởng như giống nhau, nhưng thực tế thì chúng khác nhau. Sự khác biệt chính giữa chúng: dữ liệu là một phần còn thông tin là toàn bộ.

Dữ liệu (Data) là gì?

Từ data trong tiếng Anh xuất phát từ từ datum trong tiếng Latin, có nghĩa là “something given” (điều gì đó được cho).

Thuật ngữ data được định nghĩa đơn giản nó là các dữ kiện (facts) và số liệu (figures). Data được tập hợp từ những dữ kiện/số liệu thô, không có tổ chức, không mang ý nghĩa. Muốn dữ liệu có ý nghĩa, phải trải qua một quá trình xử lý, tác động từ con người, máy móc, công nghệ.

Thông tin (Infomation) là gì?

Từ infomation trong Tiếng Anh xuất phát từ từ īnfōrmātiō trong tiếng Latin, có nghĩa là “formation or conception” (sự hình thành hoặc hình thành).

Thông tin được định nghĩa đơn giản là “dữ liệu được nhận biết”. Thông tin chính là kết quả của việc xử lý, sắp xếp, diễn giải dữ liệu làm cho nó từ vô nghĩa thành có nghĩa.

Ví dụ

Dữ liệuThông tin
Mỗi bài tập về nhà và điểm kiểm traĐiểm trung bình của học sinh
Vào google vào gõ tìm kiếm “gai xinh”Kết quả tìm kiếm của từ khóa “gai xinh” Ngọc Trinh
Dãy số 3.14159Số pi dùng để tính diện tích hình tròn
Những cái tên: Oanh, Hạ, Nhàn, TrangCác cô gái có tên: Oanh, Hạ, Nhàn, Trang

Một số thuật ngữ thường gặp

Dưới đây là một số thuật ngữ về infomation vs data, mà chúng ta gặp rất nhiều:

  • Infomation technology (công nghệ thông tin) là ngành công nghệ xử lý về thông tin
  • Data science (khoa học dữ liệu) là bộ môn khoa học nghiên cứu về dữ liệu và cách xử lý dữ liệu để biến nó thành thông tin.
  • Data protection (bảo vệ dữ liệu) tức bảo vệ tất cả những dữ kiện hay số liệu rời rạc. Dữ liệu là thô, để bảo vệ được dữ liệu không phải là việc đơn giản mà cần rất nhiều yếu tố từ công nghệ, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục…
  • Infomation security (bảo mật thông tin): thông tin là các dữ liệu đã có ý nghĩa, vậy để bảo mật thông tin là dễ hơn việc bảo vệ dữ liệu.

Hi vọng đến đây bạn đã hoàn toàn phân biệt được data vs infomation và sử dụng các khái niệm này đúng với ý nghĩa và hoàn cảnh.

Tham khảo:

[1] https://www.guru99.com/difference-information-data.html

[2] https://examples.yourdictionary.com/difference-between-data-and-information-explained.html

Leave a Comment